wyniki leczenia pacjentów uczestniczących w otwartym przedłużeniu badania REVEAL

Kenneth Gordon, MD,a Kim Papp, MD, PhD,b Yves Poulin, MD,c Yihua Gu, MS,d Stephen Rozzo, PhDd oraz Eric H. Sasso, MDd
Northb

WPROWADZENIE

Wprowadzenie: REVEAL było 52-tygodniowym badaniem fazy III oceniającym leczenie adalimumabem u pacjentów z łuszczycą plackowatą o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego. Pacjenci uczestniczący w badaniu REVEAL mogli wziąć udział w otwartym przedłużeniu badania zasadniczego i otrzymywać leczenie adalimumabem przez łączny okres wynoszący około 3 lat.

Cel: Określenie długoterminowej skuteczności i bezpieczeństwa leczenia ciągłego adalimumabem u pacjentów uczestniczących w badaniu REVEAL.

Metody: Skuteczność i bezpieczeństwo ponad trzyletniego leczenia przeanalizowano w 4 grupach pacjentów uczestniczących w badaniu REVEAL. Pacjenci od początku otrzymujący leczenie ciągłe adalimumabem zostali sklasyfikowani zgodnie z odpowiedzią na terapię obserwowaną w badaniu REVEAL: (1) poprawa wskaźnika Psoriasis Area and Severity Index o ≥ 75% (PASI 75) w 16 i 33 tygodniu leczenia (osoby z trwałą odpowiedzią na leczenie); (2) < PASI 75 w 16 tygodniu terapii oraz (3) poprawa wskaźnika ≥ PASI 75 w 16 z poprawą ≥ PASI 50% do < 75% w 33 tygodniu badania. Przeanalizowano również wyniki leczenia pacjentów rozpoczynających terapię adalimumabem po 16 tygodniach przyjmowania placebo.

Wyniki: W grupie pacjentów z trwałą odpowiedzią PASI 75 obserwowaną w badaniu REVEAL skuteczność trzyletniego leczenia została utrzymana na dobrym poziomie, a popr